Jobs By Region

Worldwide, Israel, Nahariyya
Keyword filter:  
דרוש/ה: רכז/ת נוער לשרת המתנ"סים נשר*
הנוער בבתי הספר ⋅ הפקת פרוייקטים עירוניים והתנדבויות בעיר ⋅ הובלה של פעילויות קיץ ⋅ שיתוף פעולה עם כלל שלוחות רשת המתנ"סים נשר ⋅ ראיה כוללת ורחבה בשלוחות...
Location: חיפה, מחוז חיפה
Posted on: Thu, 30 Nov 2017 by
*jobs by Indeed job search (1 matching jobs)